Category Archives: Uncategorized

18 maart 2015, 17:30uur. Klachtzitting bij NVMW (Tuchtcollege) te Utrecht

Op  18 maart 2015 is er een klachtzitting geweest bij het Tuchtcollege NVMW, ivm. mijn klacht tegen de gezinsvoogd.  Mijn klachten waren gericht op de volgende punten:

1. opstellen van Indicatie Besluiten wat niet voldoet aan artikel 5 lid2 WJZ, noch een gesprek met mij waaruit zou moeten blijken op welke zorgen haar Indicatie Besluit er op toeziet;    Klacht tegen Wedervoort _1 (knipsel)

2. Negeren van alle gegrond verklaarde klachten en daar bovenop een adviesrapport laten opstellen bij ‘Horizon’ op basis van onjuiste informatie;  Klacht tegen Wedervoort _2 (knipsel)

Daarover heeft Inspectie Jeugdzorg recent haar oordeel over gegeven. Hoe BJZ jarenlang, onjuiste informatie aan Horizon en naar verschillende instellingen heeft toegestuurd en een verkeerd beeld over ons weergeven aan derden.>  Onderzoek IJZ over Horizon Gearceerd  Alsof het niet erger kon, heeft Horizon op basis van onjuiste gegevens en zonder mij gezien/gesproken te hebben zelfs een ‘verwoestende’ advies aan BJZ gegeven! Het advies luidde; ‘

1. Khan vervreemden.

2. Onderzoek bij Bascule niet inzetten.

3. Moeder (mij dus) van haar gezag afzetten!!

Welk normaal mens geeft zulk advies zonder de ouder zelf gehoord/gesproken te hebben? Dat kan alleen een psycholoog zijn die of corrupt is, of zelf niet in orde is of… vul zelf maar in zou ik zeggen..

3. Er is geen enkel gehoor gegeven aan de noden van Khan, ‘dat hij contact wilde met zijn familie/vrienden en terug naar huis wilde’, al vanaf dag 1 van zijn uit huis plaatsing!

Klacht tegen Wedervoort_3 (knipsel)

Khan gaf vanaf het begin aan dat hij naar huis wilde en bleef vragen, ‘wanneer hij naar huis mocht’>  Verslag Trivium 'Khan vraagt wanneer naar huis', Gearceerd!    Maar ipv. Khan de waarheid te vertellen en Khan terug te plaatsen werd hij belast met bergen ‘verzinsels’ over mij, dan wel over hem zelf, hoe hij het thuis had voor zijn uit huis plaatsing, dan wel de redenen van zijn uit huis plaatsing. Dat is ‘psychisch’ mishandelen van een kind. met eigen fabels en ‘verzinsels’ vanuit ‘meningen’ van mensen die geen enkel achtergrondinformatie over ons hadden/hebben!

Vervolgens werden de ‘noden van Khan’= ‘bij zijn moeder willen wonen’, verdraaid in de ‘werk doelen’ van BJZ en de huidige plaagouders, door Khan psychisch te mishandelen en Khan zijn noden te verdraaien in; ‘Khan is bang van zijn moeder’!(?)  Deze ‘fabel’ is in 2012 verzonnen door de huidige pleegouders=(plaagouders)!  PvA 2012 'Khan wil naar huis'

4: Ondanks door de rechter en door mij op meerdere zittingen was verzocht om een gezamenlijk gesprek cq. zorgoverleg met plaagouders in te zetten omdat zij sinds 4 jaar beweren, dat Khan sociaal/emotionele ‘beperkingen’ zou hebben(?)  Een zorgoverleg met plaagouders werd dit 3 jaar lang genegeerd. Op de klachtzitting  dd. 18 maart 2015, bij het Tuchtcollege NVMW  beweerde de gezinsvoogd zelfs dat zij wel een ‘gezamenlijk zorggesprek met plaagouders’ heeft ingezet!?  Onderstaande brief zou volgens haar een gezamenlijk gesprek zijn over de ‘zorgen'(?) om Khan en dit zouden de ‘doelen’ zijn!(?)  Zie hoe zij aan haar ‘doelen’ hebben gewerkt(?):  Gespr. verslag 25 maart 201_2 (knipsel)

Dat is dus ‘vervreemden’ van Khan en werken aan: mij van mijn gezag af laten zetten!! Wat BJZ en ‘bijzonder’ bijzondere curator op 22 mei 2014 hebben gedaan! Alle rechten van mij en van mijn kind geschonden, aan de hand van ‘verzinsels’ van deze personen! 

Waar zijn de rechters die op het congres van ‘Stem van het kind’ waren?   Waar zijn de rechters die een casus bekijken op een wijze, zoals dat in artikel 4 lid 2 WjZ is vereist! Wat was de reden UHP en wat is er met alle klachtboordelingen gedaan?  En waarom is kind niet met spoed teruggeplaatst toen het bleek dat de SPOED uit huis plaatsing op ‘foute’ gronden was gebasseerd!  Waarom heeft niet 1 rechter naar ‘de stem van Khan’ geluisterd?  

Advertisements