Tactieken van BJZ en adviezen van advocaten (!)

Overzicht van drie jaar durende mishandelzorg van mijn zoontje door Bureaujeugdzorg(?)

Wat houdt ‘verzorging, bescherming en opvoeding’  bij uithuisplaatsing bij BJZ in?  Als je hieronder mijn verhaal leest zal het je duidelijker worden dat BJZ vele tactieken kent onder de noemer van ‘zorg’ dat niets met zorg te maken heft maar één doel heeft dat is je kind afpakken, je dwarszitten, als je wil dat ze stoppen met leugens verzinnen of als je wil dat je kind ‘echt’ zorg krijgt voor al het geen wat je kind heeft moeten doorstaan!

Een van de meest gebruikte tactieken zijn;

‘kind is bang van moeder/vader en wil geen contact’! Wat de zogenaamde gezinsvoogd, bij ons probeert sinds 4 jaar> Zie de werkelijkheid, hoe me kind en ik bezoekuren, die voor criminelen toegepast worden,  moeten doorstaan op basis van haar leugens> Recente filmopname van bezoekuur > https://www.youtube.com/watch?v=PDJ_5DyoDjA

‘Kind heeft te veel fantasieen’ (meest gebruikte bij sexueel misbruik gedurende uithuisplaatsing)

‘Kind is druk/gespannen na een bezoekuur’ (terwijl kind en ouder thuis een hechte/goede band hadden/en nog steeds hebben). En als al deze tactieken niet werken wordt het kind van te voren bewerkt en gemanipuleerd/geindoctrineerd met lelijke verzinsels over de ouder om ouder/kind tegen elkaar op te zetten. Dit met het doel om je kind te vervreemden en tegen de rechter te kunnen zeggen; ‘de bezoeken gaan wisselend en belastend voor het kind, we zetten de bezoekcontacten voorlopig stil’.  Wat gelijk staat aan affectieve verwaarlozing en psychische mishandeling!

Een van hun zogenaamde ‘zorgen’ om een kind zijn; ‘als we niet behandelen (glazenbol toekomst kijken) dan kan het kind in toekomst een psychopathologie ontwikkelen’! Deze zin wordt gewoonlijk jaar in jaar uit in Plan van Aanpak herhaald zonder werkelijk echte ‘zorg in te zetten! Terwijl de minister van VWS aan BJZ per maand, per kind 1750,- euro zorg/behandelingskosten betaald. En aan BJZ zelf 2000,- euro p.mnd.

Dat mijn zoontje sinds drie jaar onterecht aan het lijden is en letterlijk in elke vorm mishandeld, is inmiddels geen geheim meer. In vogelvlucht is hier alles in een tijdslijn (nota bene door BJZ zelf) in opdracht van de rechter in 2011 een overzicht gemaakt en alle onjuistheden waren gecorrigeerd> Verslag v. BJZ voor de zitting v 7 nov. 2011

Dat mijn zoontje met spoed uit huis is geplaatst, (ontvoerd) 5 man sterk met gewapende politie inval is ook geen geheim meer..  Net zoals dat het met hem goed ging voor zijn ontvoer uithuisplaatsing en hij het thuis naar zijn zin had en op zijn nieuwe school ook goed ging, is bij velen ook bekend.

Schoolverklaring_1 KnipselAfsluiting RMPI 4december2009

2013> Of dat klopt wat BJZ beweert dat Khan een gedragsprobleem heeft waarvoor hij door BJZ zelfs als een crimineel wordt behandeld en van zijn familie wordt vervreemd sinds bijna 4 jaar>>

Klachtbeoordeling klachtencomm. over Schakel 19dec. 2013Klachtbehandeling Schakel 11dec.2013 Klachtpunten!Klachtbehandeling tegen Schakel pag_1Klachtbehandeling Schakel 11-dec.-2013 _2

Maar wat nog niet bekend is,  is dat BJZ en hun mededaders, met man en macht middels met behulp van sommige corrupte advocaten (die ik nota bene om de arm had genomen om mij bij te staan) met BJZ samen, alles wat mijn kind sinds zijn uit huis plaatsing (ontvoering) hem is overkomen, in de doofpot proberen  te houden! En zijn mishandeling, zelfs ‘verzorging, bescherming en veiligheid’, durven te noemen!

Zie verklaring van AMK manager in juni 2010 tegenover de klachtencommissie> Klacht tegen Schermer en Roodbol 1-juli-2010

En zie zijn antwoord> Hij zegt dat ‘Khan en ik veel hebben meegemaakt; ‘verdriet en tegenslagen’! Daarom worden wij dus als een crimineel behandeld met BJZ terreur en met goedkeuring van kinderrechters(?)  elkaar 1 keer per maand één uurtje per maand onder begeleiding zien!??   #Onmenselijke #ONRECHT!  Is dit (kinder)recht te noemen?  Vul het maar zelf in zou ik zeggen….  ANtwoord van Roodbol juni 2010_1

Zoals gezegd, na zijn spoed ontvoering werd hij in een pleeggezin gedumpt en zijn verblijfplaats geheim gehouden, wat tot op heden sinds 3.5 jaar voortduurt op basis van hun paranoia surrealistische wereld.  Na tien dagen kregen we op de allereerste zitting op 22 februari 2010 te horen dat me zoontje daar niet langer kon blijven en weer overgeplaatst ging worden!!

We gaven aan dat Khan (me zoontje) bij een aantal vrienden kon verblijven en later bij me broer,  totdat hij met spoed teruggeplaatst kon worden voor deze waanzin ontvoering, waar we stellig van overtuigd waren dat het binnen een paar weken teruggedraaid zou worden.  Dat bleek een illusie met dank aan niet kordate of corrupte advocaten wat ik sinds 3.5 jaar heb moeten meemaken..

Ik nam een tweede advocaat om de arm omdat mijn eerste advocaat net afgestudeerd was en de bewijsstukken over glaswol, wat voor gezondheidsklachten het gaf, niet bij de rechtbank had ingeleverd. Ik ging op zoek naar een ervaren en oudere advocaat en kwam later achter dat zij meer weg had van een harteloze partijdige stuk beton die niet mij maar BJZ bijstond!  Terwijl ik haar had verzocht om in Hoger Beroep te gaan trok zij zich schaamteloos terug omdat ik haar volgens haar zeggen te vaak had gemaild!  Mag dat van de Orde van Advocaten Rotterdam? Mij een maand lang laten zitten zonder dat ik een andere advocaat heb gevonden!  Ja, zei de Orde van Advocaten Rotterdam, dat mag?  In Rotterdam schijnt alles anders te zijn dan de nationale wetten en alles geoorloofd om het te schenden…

De UHP werd voor één jaar verlengd en Khan werd op zijn tweede locatie in een crisisopvang geplaatst in plaats van in mijn netwerk. Vervolgens verscheen hij op 28 juni 2010 tijdens bezoekuur met 5 blauwe plekken en bloeduitstorting en een injectieplek op zijn rug! Toen ik dat per ongeluk had gezien omdat ik het shirtje van mijn zoontje omhoog had gedaan, naast zijn angstig binnentreden van de wachtkamer (bij BJZ horrorgebouw), daar hij steeds aan zijn rug zat te voelen.  De gezinsvoogd die meer weg heeft van een gevangeniscipier dan dat het iets met een gezinsvoogd te maken heeft, ging mij schreeuwend zeggen dat ik niet naar de blauwe plekken moest kijken!?   Hij ging zelfs de bewaker en later de politie er bij halen om mij uit het gebouw weg te krijgen!!  Toen de politie binnentrad schrok hij net zo erg er van als dat ik had gedaan waarvoor hij een foto van de blauwe plekken had gemaakt en mij geadviseerd om later naar politiebureau te komen om aangifte te doen. Zie aangifte en foto van de blauwe plekken>

Aangifte tegen BJZ 29 juni 2010, pag._1 geanon.Aangifte regen BJZ 28 juni2010 bld.2Khan zn blauwe plekken op zn rug UHP!

De rechtbank zou een onderzoek doen naar de mishandeling van Khan en hoe hij aan de blauwe plekken, bloeduitstorting en injectieplek kwam.  Dat is tot op heden nooit gebeurd en de doofpot in gegooid met behulp van een hulpofficier van Justitie (zoals ze zelf zei: ‘een kennis van de gezinsvoogd’) en met behulp van mijn derde advocaat die meer weg had van een zelfingenomen roddeltante dan wat je van een advocaat mocht verwachten!  Zij schijnt mijn Art. 12 procedure bij het Hof zonder mijn weten ingetrokken te hebben?!  Daarbovenop had ze het lef om tijdens de zitting tegen de rechter te zeggen, ‘dat ik beter met stroop moest smeren bij BJZ’?!  Ik heb dus een advocaat om de arm genomen om mij af te vallen tijdens de zitting die tegen de rechter zei, dat ik beter moest slijmen tegen BJZ in plaats van dat zij onze rechten verdedigde…..

Mijn zoontje werd door de advocaten en de rechters in de steek gelaten en als een zak aardappel van hot naar her overgeplaatst en na zeven maanden en vier overplaatsingen vond men nodig dat hij gediagnosticeerd moest worden want volgens de terreurgezinsvoogd had mijn kind een gedragsprobleem want hij was ‘bang en plaste in bed’!?  Waar hij thuis van beide geen last van had! Beter gezegd, hij was nu zwaar getraumatiseerd..

Zie waar Khan echt bang van was> van de terreur  van de zogenaamde gezinsvoogd zelf> verslag Trivium 'Khan bang vd terreur GV'

Daarnaast was Khan bang dat hij weer overgeplaatst ging worden omdat de terreurgezinsvoogd tegen Khan steeds had gezegd: ‘als je moeder weet waar je verblijft dan ga je weer overgeplaatst worden’, ‘als je moeder niet aan de afspraken houdt dan mag je nooit meer naar huis’!!

Na 7 horror mishandel maanden werd het zogenaamde onderzoek door ene KSCD gedaan. Volgens de onderzoekster waren zij onafhankelijk en maakte zij geen deel uit van BJZ.  Wat dus niet waar bleek.  Ondanks dat ze wist wat me zoontje allemaal was overkomen en na 4 overplaatsingen (in een onveilige.instabiele onterechte UHP) heeft zij zelfs een diagnose over Khan gesteld en zelfs adviezen gegeven om hem in een kliniek te plaatsen! Iedereen, familie, vrienden en kennissen die Khan jarenlang kenden waren er enorm van geschrokken hoe Khan afgebeeld werd! Hieruit konden wij afleiden dat Khan zwaar getraumatiseerd was. Ik heb meteen een verzoek om een gesprek en om correctie bij de psychologe verzocht maar ze weigerde een tweede gesprek en vond dat het rapport nu definitief was en zij niet meer ging corrigeren!

Vervolgens ging ik in bezwaar bij de verantwoordelijke directeur H. Friele. Hij vond dat het rapport prima was, ik moest het maar accepteren en we kregen het rapport door ons strot geduwd, wat tot op heden gebruikt werd! Ik vroeg de rechter op de zitting van 3 januari 2011 om een second opinion en de zitting werd 3 maanden aangehouden zodat er met spoed een onderzoek gedaan kon worden.  BJZ heeft ondanks verzoeken de eerste 10 maanden getraineerd en vervolgens 10 maanden later met een brief dd. 28 december 2011 bevestigd dat zij een second opinion onderzoek naar Khan niet nodig vinden en weigerden een onderzoek voor Khan! Zie brief BJZ met een verkeerde datum van KSCD rapport,  ipv. november 2010, stond november 2011

Brf. BJZ 28 dec. 2011 weigeren n SecondOpinion voor Khan!

Na verzoek om correctie kregen we deze brief op 16 januari 2012>                               Brf. BJZ 16 januari 2012

Wat precies in het traineerplan van BJZ paste  om tijd te rekken met het doel om Khan te vervreemden. Zoals Horizon in hun ‘corrupte advies’ hadden geadviseerd en in opdracht van directeur H. Friele zelfs een valse psychologische rapport over mij was gemaakt zonder mijn weten en dit bij het Hof was ingebracht op 17 augustus 2011!

Zie advies van Horizon op basis van onjuiste valse stukken van BJZ> Verslag BJZ over Horizon advies!

Die adviezen hielden in: Bezoekuren beperken naar 1x 1 uur per maand, met het doel om Khan te vervreemden en mij van mijn gezag af zetten!

Ik heb na één jaar vechten met WbP verzoeken en klachtprocedures om inzage, wie en op basis van wat zulk een walgelijk ouder/kind band verwoestende advies had gegeven, door mensen die ik nooit had gezien/gesproken. Het verslag van Horizon heb ik pas na één jaar vechten om inzage kunnen inzien en toen ik ontdekte wie de adviezen had gegeven heb ik een klacht bij de Regionaal Tuchtcollege ingediend.

Zie verweer van directeur van Horizon bij Tuchtcollege dd. 7 januari 2013> Horizon verweer v directie (geanon. 17 juni'13)

Ik had toen in 2011-2012 een advocaat uit Bleiswijk, ook hij bleek net zoals de vorige  corrupt en met BJZ mee te heulen. Volgens hem had ik geen inzagerecht in het rapport van Horizon en volgens hem was het te vergelijken met een anonieme AMK melding!?!  Omdat BJZ weigerde onderzoeken voor Khan en ouder/kind observatie in te zetten ben ik in Hoger Beroep gegaan, daar bleek de advocaat uit Bleiswijk geen stukken ingediend waar ik om had verzocht en gedroeg zich als een puber door samen met BJZ mee te doen en ipv. terugplaatsing te verzoeken, waarvoor ik in Hoger Beroep was gegaan riep de zogenaamde advocaat dat er onderzoek naar ‘mij’ gedaan moest worden!

Terwijl ik al een psychologische rapport van INDIGO had van één maand ervoor en ik dit ook nog eens vanwege een uitspraak van een nalatige huisarts moest laten maken. Tegen wie ik een klacht had ingediend en 1 jaar eerder al in me gelijk was gesteld.   Ook tegen deze advocaat heb ik een klacht moeten indienen omdat ik over zijn houding, gedrag en partijdigheid, verantwoording en uitleg wilde.  Toen ik hem om verantwoording had gevraagd trok hij zich meteen terug met het bekende en veel gebruikte smoes wat vele advocaten gebruiken om hun as te dekken; ‘vertrouwensbreuk’. Ik heb weer een maand zonder advocaat gezeten. En om zijn arrogante en onverantwoord gedrag een klacht tegen hem ingediend.  Mijn klacht werd tot aan het Raad van Discipline ongegrond verklaard want volgens de Orde van Advocaten van Rotterdam als zowel Raad van Discipline was, een client 1 maand zonder advocaat laten zitten niet erg en de nieuwe advocaat die ik na 1 maand had gevonden had volgens hun genoeg tijd gehad om de lopende ingeplande zitting over omgangsregeling te kunnen overnemen!?

Inmiddels, 2 mei 2012 zat ik al aan mijn 6e advocaat die  het dossier nauwelijks had gelezen (bleek), en tijdens de zitting riep dat ik beschuldigd werd van ‘parasietenwaan’ en daarom maar opnieuw een onderzoek moest laten doen!? (dank je wel, he advocaat, waar heb je een advocaat voor? Als BJZ het niet verzint dan doet je advocaat het wel.  Er werd afgesproken dat INDIGO gelinkt aan PsyQ de onderzoeken zou doen en geen andere instelling. Mijn advocaat ging niet in Cassatie, wat ik hem had verzocht. Hij deed dat niet omdat volgens hem de tijd voor verstreken was terwijl hij 2 maanden de tijd had gehad vanaf mijn verzoek!

In plaats van te verzoeken, Khan onmiddellijk terug te plaatsen riep hij om psychologische onderzoeken. Er zou nu ‘echt’ een  second opinion en ouder/kind observatie gedaan worden daar zou de advocaat echt voor zorgen zoals hij dat beloofde!  Maar zoals gewoonlijk kwam BJZ dat niet na en omdat de toenmalige, zwaar partijdige, rechter zonder dat er een zitting voor was geweest, een verzoek van BJZ ‘Vervangende toestemming’ had verleend werd er door Lucertis een eenzijdige gearrangeerde rapport voor Khan opgesteld.

Zie wat er in het rapport van Lucertis staat, wat zij zonder mijn tussenkomst was opgezet : Vervangende toest. geannon. deel 3...

En de werkelijkheid: https://www.youtube.com/watch?v=o19G1Pp_JY4

http://www.youtube.com/watch?v=7oYqBDKUD-g

School Rapport 'De schakel' pag. 4 Soc.emotion.ontw.

Dit was weer tot stand gekomen mede door passiviteit van de toenmalige advocaat en met behulp van de partijdige rechter. Het zogenaamde onderzoek voor Khan werd door Lucertis, zonder mijn tussenkomst en alleen op basis van verzinsels en leugens van  BJZ en pleegouders inelkaar gezet zonder een second opinion, zonder diagnose en zonder achtergrond info.

Nu heeft BJZ recent een nieuwe verzoek om ‘vervangende toestemming’ verzocht op dd. 24 dec. 2013. In hun verzoek staat; ‘dat ik in 2012 ook geen toestemming voor Khan zijn onderzoek zou hebben gegeven waarvoor er toen ook een ‘vervangende toestemming’ was verzocht’!? Terwijl ik juist schreeuwde om onderzoek en behandeling van me kind zijn trauma’s voor wat hij heeft moeten doorstaan en de advocaat een fax met mijn toestemming naar de rechtbank, Lucertis en naar BJZ had gefaxt!  Werd er door de toenmalige rechter een ‘vervangende toestemming’ aan BJZ afgegeven zonder dat er een zitting daarover was gepland>>  Dat is afgegeven door de zelfde rechter die ik in oktober 2012 had gewraakt toen hij onze zaak in oktober ook ging behandelen.  De partijdigheid van de rechter droop af uit zijn gedrag en houding over de rug van me kind! 

 Vervangende toest. deel 1 anonm.  

En zie mail van de gezinsvoogd zelf 24-mei-2012, aan Lucertis waarin ze zelf aangeeft dat ik toestemming gaf>

 Mail van G.wedervoort aan Lucertis 24 mei 2012_2

De zitting was weer 6 maanden aangehouden zodat er ouder/kind onderzoeken en onderzoek/behandeling  naar Khan zijn trauma’s gedaan kon worden.  Op 2 oktober 2012 werd er weer een zitting gehouden ipv. dat er een fatsoenlijk onderzoek ingezet werd, werd door BJZ een bijzondere curator verzocht wat volgens mijn advocaat een goed idee was, ik moest dat doen, volgens hem!  Ik weigerde tijdens de zitting om een bijzondere curator in te zetten omdat ik wist dat het een partijdige en nergens over gaande inzet was en in het voordeel van BJZ zou zijn. Ik moest van de rechter maar op de gang gaan overleggen.  De advocaat ging met mij in discussie en vond dat het een goede kans was.  Ik accepteerde het na veel discussie, op voorwaarde dat de bijzondere curator de dossierstukken mocht inzien.

Terwijl ik al twee psychologen rapporten had moest ik weer een rapport laten maken vanwege het Horizon (corrupte rapport).  Het onderzoek voor mij werd in plaats van zoals afgesproken bij INDIGO, bij Kobussen & Partners ingezet met een gearrangeerde  meisje van een jaar of 27 die psycholoog in opleiding bleek. Zij zou bij mij een onderzoek afnemen!

Zie haar zogenaamde onderzoek zonder achtergrondinfo. 20 november 2012 >  Onderzoek Volgens Brdero, Kobussen&PartnersOnderzoekVolgensBredro, Kobussen&Partners

Op 6 mei 2013 is er weer een zitting geweest met advocaat nr. 7, waarbij afgesproken was om een bemiddelingsgesprek omdat de ‘Bijzonder-partijdige-curator’ die ingezet was om te bemiddelen niet bemiddelde. Er is door de rechter ipv. 3 maanden weer 6 maanden verlenging beslist voor bemiddeling en onderzoek omdat advocaat nr. 7 stukken scheen ingeleverd te hebben zonder het te hebben gelezen!  Op 16 mei 2013 was  er weer afgesproken dat ik een onderzoeksbureau mocht aanwijzen waar de onderzoeken mochten plaats vinden.  Volgens BJZ moest ik mijn pedagogische vaardigheden laten onderzoeken want.  ‘ik kon niet aan de behoeftes van Khan tegemoet komen volgens BJZ’  (dit werd zonder gronden keer op keer in verslagen  geschreven, 3 jaar lang)

Brief 16 mei 2013 met gemaakte afspraken>  Brf. 16 mei 2013 Knipsel

En lees wat ze op 20 augustus 2013 tegen de gemaakte afspraken in, schrijven!  ‘De prioriteit naar pedagogisch onderzoek zou niet meer bij mij liggen omdat het toekomstperspectief van Khan niet meer bij mij zou liggen’> Verslag v BJZ voor de rechtbank! 20 aug. 2013

Alsof dat niet genoeg was ging de rechter zelfs mij beschuldigen niet mee te werken aan de onderzoeken.  Volgens de beschikking van de rechter van de zitting van 4 november 2013 zouden de onderzoeken door mij geweigerd zijn en ik zou de bijzonderheden in zijn ontwikkeling niet erkennen?! Dat zou maken dat ik volgens de rechter niet aan zijn behoefte tegemoet kan komen!?  De reden dat de rechter mij beschuldigde niet mee te werken was te wijten aan advocaat nr. 8 die de bijlagen zonder aanbiedingsbrief zo naar de rechtbank gestuurd schijnt te hebben! ‘Zoals een advocaat betaamt’?!  Beschikking 6 nov.2013 beschuldiging vd rechter!

Dit terwijl nergens staat wat Khan  zijn behoeftes zijn noch dat hij een gedragsstoornis heeft wat een uithuisplaatsing zou rechtvaardigen. En daarnaast, ben ik niet degeen die sinds 3 jaar roept; ‘jullie hebben me kind beschadigd en getraumatiseerd, hij moet met spoed onderzocht en behandeld en met spoed teruggeplaatst’!  Wat zelfs in de krant en internet is gepubliceerd, op TV en radio is uitgezonden!

Zie op basis van wat de rechter heeft beoordeeld> Beschikking, beoordeling vd rechter 6nov.2013 

‘Er moet gekeken worden of Khan een problematiek heeft’?!  Met andere woorden Khan zit sinds 3.5 jaar te wachten met alle trauma´s en emotionele, psychische, fysieke en zedelijke bedreigingen en mishandelingen van dien om te kijken of hij een  gedragsprobleem heeft!  Volgens art. 4 lid 2 Wjz hoort een kind pas uithuisgeplaatst te worden, met zulke zware maatregelen, als hij een ernstig gedragsprobleem heeft en de ouders niet voor hem kunnen zorgen!   Hoe kan een rechter zulks een zin schrijven zonder enige betekenis  of inhoud en niet toetsen of er gronden zijn om een uithuisplaatsing te rechtvaardigen?  Wat wel verplicht is vanuit haar functie als rechter!  De rechter durft mij zelfs te beschuldigen dat ik niet in zou zien dat Khan een ontwikkelingsproblematiek heeft wat nog onderzocht moet worden of hij ´eventueel´ een gedragsstoornis heeft´? Terwijl in art. 4 lid van WjZ staat dat een kind alleen uithuisgeplaatst mag worden als het een gedragsstoornis heeft in die mate dat ouders niet voor kunnen zorgen en alle middelen daarvoor hebben gefaald!!

Ten eerste had Khan thuis geen hulp/ondersteuning omdat hij geen gedragsstoornis had en ten tweede als er geen hulp noch gedragsstoornis was en er ook geen middelen ingezet waren die dan ook gefaald hadden moeten zijn waarom wordt me kind dan als een crimineel gevangen gehouden??

Dat Khan sinds 3 jaar met permissie van rechters door BJZ mishandeld wordt, inmiddels zwaar getraumatiseerd is en lijdt onder de zware maatregelen en daardoor een ontwikkelingsproblematiek heeft ontwikkeld twijfelt niemand aan. Wat Khan dankzij, onder de justitiele tak mishandeling ondergaat, wat de rechters zelfs zorg, bescherming, opvoeding etc. noemen schiet dit keer bij mij wel heeel erg de verkeerde keelgat in…   Te meer omdat de Bijzonder-partijdige-curator zelf al op 28 augustus 2013 vlak na de zitting (van Kort geding dagvaarding tegen BJZ) aangaf, dat Khan heel erg lijdt onder de (mishandel) uithuisplaatsing en hij dit erg belastend ervaart! Wat tevens ook door de directeur van raad voor de Kinderbescherming in een brief dd. 11 mei 2011 toegegeven werd, ‘dat wij hebben geleden onder de zware maatregelen’>

Directeur v RvdK gaat lering uit ons lijden trekken!

Dat doen wij nog steeds, tot op de dag van vandaag!

Daarnaast is er inmiddels  op de ochtend van de zitting van 4 november 2013, de klachtbeoordeling van het College van NIP binnengekomen over de killing rapport van KSCD waar BJZ zich sinds 3 jaar aan vastklampte.  De klachtbeoordeling van het NIP heeft mijn huidige advocaat, volgens zijn zeggen, de dag na de zitting alsnog bij de rechter ingeleverd en ook naar het Hof gefaxt!!  Wat beiden niet waar bleken….

Zie klachtbeoordeling punt 1. van het College van NIP dd. 4 nov. 2013> Klachtbeoordeling NIP 1

En zie klachtbeoordeling punt  2.>

Klachtbeoordeling NIP 2

En zie de beslissing van het College van NIP>

Klachtbeoordeling NIP beslissing 4nov.2013

Er was op 16 mei 2013 met BJZ opnieuw afgesproken dat er ouder/kind onderzoeken ingezet zou worden, wat door BJZ ook schriftelijk is bevestigd. Zie brief BJZ> Brief BJZ 16 mei 2013 knipsel  Op 27 mei 2013 gaf ik aan dat ik de onderzoeken bij De Bascule wilde inzetten. BJZ zou de onderzoeken aanmelden. BJZ had de onderzoeken aangemeld op de afdeling FORA, een afdeling voor pleegouder en kind!!  De afspraak was toch niet pleegouder/kind?  Ik had met BJZ (zie brief 16 mei 2013) afgesproken dat zij ons zouden aanmelden op de afdeling, ouder/kind voor observatie. Daarnaast heeft de rechter in haar beschikking van 18 november 2013 aangegeven om ouder/kind onderzoeken en ‘Herenigingstraject’ bij de Bascule  in te zetten.     Tot op heden heeft BJZ net zoals de afgelopen 3 jaar niets anders gedaan dan traineren en frustreren van onderzoeken.  Volgens BJZ zou De Bascule geen ouder/kind onderzoeken meer doen!?  De Bascule had het aan mij toch wel andersluidend bevestigd… dat terzijde..

Omdat BJZ maar bleef liegen en onderzoeken frustreren heb ik BJZ op 6-oktober-2013 zelfs moeten dagvaarden om hun onderzoeken af te dwingen bij de Bascule.  Maar waarom heeft de advocaat nr. 8 op de zitting van 4 november 2013, de bewijsstukken van De Bascule, dat zij wel ouder/kind onderzoeken doen en tevens de stukken van de dagvaarding niet ingeleverd?  Om die reden kreeg BJZ op 4 november 2013 weer een ‘vervangende toestemming’..

Alles om mijn kind te vervreemden en te verhandelen voor het verkrijgen van subsidie…  Aan de mishandeling van mijn kind hebben Lucertis, zijn huidige school ‘De Schakel’ en de pleegouders die op Khan zijn school vrijwillig werk doen heel hard aan meegewerkt.   Volgens Lucertis; ´heeft Khan geen mimiek of gebaar en is niet wederkerig en kan geen vriendschappen aangaan´!?  Zie of dat klopt:   https://www.youtube.com/watch?v=o19G1Pp_JY4

http://www.youtube.com/watch?v=7oYqBDKUD-g

De school die Khan zonder mijn weten/toestemming in AD had laten plaatsen en ik dit veel later via Khan te horen kreeg.> Khan in AD 5 juli 2011 'gele shirt'!!

De school die sinds 2 jaar tot op heden een gesprek met de Intern Begeleider weigert en gehele dossierinzage weigert over de rug van me kind.> Mail v Schakel dd. 10 jan. 2014

De school die de leugens van de pleegouders beschermde met mijn kind als slachtoffer en de pleegouders 2 jaar lang bergen leugens over mij aan Khan vertelden om hun inkomen (pleegzorgvergoeding van 552,- p. mnd over de rug van mijn kind) te beschermen….   Is dit KINDERMISHANDELING of niet, vul het zelf maar in!

Ik heb de klachtbeoordeling van mijn klacht tegen school, wat op 11 december had plaats gevonden en op 19 december 2013  uitspraak over was gedaan, voor de zitting van 7 januari 2014 bij de rechtbank ingeleverd! Het vreemde is ondanks dat ik bewijsstukken heb van nieuwe feitelijke  stukken ingeleverd te hebben wordt in de beschikking van 21 januari 2014 niets over de klachtbeoordeling gesproken! Waarom(?) blijft nog steeds de vraag wat alleen Rechtbank Rotterdam kan beantwoorden!

 

Advertisements

2 thoughts on “Tactieken van BJZ en adviezen van advocaten (!)

 1. shanne

  ik heb sinds 2 jaar ook dit probleem met me zoontje. ik ben zijn moeder tien jaar voor hem gezorgd. en alles is van mij afgepakt. gezag, hoofdverblijf, en hij heeft ots.
  vader en zijn vrouw, heeft de afgelopen twee jaar genoeg tijd gehad hem te vervreemden tegen me, het omgekeerde rollen spel gebruikt, alleen maar praatjes en leugens opgehangen, zichzelf eruit geluld, mijn bewijzen zijn niks mee gedaan en noem maar op. me zoontje heeft me nooit wat verteld. ik heb ook ieder keer gezegd , als hij bij vader gaat zal alles zich weer herhalen. en nu weer voor de derde keer na de uitspraak van de rechter.
  ik ben mijn zoon verloren. de raad onderzoek heeft een grote rol hierin gespeeld. de rechter geloofde me zoontje niet. advocaten zeggen veel doen niets.

  Reply
 2. H. Kok

  Aangrijpend en helaas heel herkenbaar verhaal. Het buitenproportionele bedrag dat bureau jeugdzorg van de overheid (belastingbetaler) krijgt zorgt voor verkeerde stimulansen, ipv het kind wordt het stromend houden van de geldstroom centraal gesteld. Hopelijk ontstaat er met het per 1 januari overhevelen van de jeugdzorg naar de gemeente verbetering. Het automatisme in de geldstroom naar bjz wordt, naar ik aanneem, afgeschaft. Resultaten worden, zoals dat hoort, weer belangrijk!
  H. Kok

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s