Nora Yorukseven

 

De ‘Hel’ die Bureau jeugdzorg heet!

Mijn zoontje is 5 jaar geleden door Bureau Jeugd’zorg’ en Raad voor de Kinderbescherming met SPOED uit huis geplaatst. Hij is op 15 februari 2010 uithuisgeplaatst nadat ik op 23 november en 4 december 2009 bij de gemeente Rotterdam om wooninspectie had verzocht, bij de toenmalige wethouder van wonen vanwege onze aanhoudende ‘fysieke’ gezondheidsklachten sedert de zomer van 2009.  Helaas is er ipv. een wooninspectie in te zetten een AMK melding gedaan door ene DOSA, die ik nooit had gezien noch had gesproken!  De Gemeentelijke Ombudsman heeft tussen 2011 2012n onderzoek gedaan naar de werkwijze van de DOSA en op 19 april l2012 haar beoordeling schriftelijk vastgesteld.>   Klachtbe. Gem.Ombudsman'verzoek aan Karakus

De gezondheidsklachten bleek (later) veroorzaakt door loslatende glaswolemissie uit een defecte’ suskast in onze toenmalige woning!  De wethouder van wonen schijnt ipv. wooninspectie in te zetten, mijn verzoek om wooninspectie naar de DOSA (Deel gemeentelijke Organisatie voor Sluitende Aanpak) doorgestuurd.  De DOSA heeft ipv. van een gesprek met mij aan te gaan, om te horen wat er aan de hand was en wat de feiten en omstandigheden waren, een AMK melding gedaan. Dit dus  zonder enige communicatie met mij..   Dat zijn nou mensen wat je communicatief ‘disfunctionele’ mensen kan noemen die op een verkeerde plek zitten en levens verzieken onder het mom van ´hulp´ inzetten..   Maar dat terzijde….

De DOSA schijnt dus zonder enig gesprek met mij, AMK gebeld omdat ze zogenaamd zich zorgen maakte over ons verblijfplaats.Echter ons verblijfplaats was bij haar wel bekend, volgens de informatie verwerking. Daarnaast zou Khan volgens haar een tijd niet naar school zijn gegaan, vanwege 11 dagen ziek melding in 4 maanden tijd.  En dit zou voor haar reden zijn om een AMK melding te doen!?  AMK staat voor Algemeen Meldpunt voor Kindermishandeling..  Onderzoek Gemeentelijke Ombudsman over ons verblijfplaats wat de DOSA hoorde te weten.>  Klachtbeoor. DOSA 'gegrond'  En hadden wij niet om ´hulp gevraagd ´omdat wij ‘gezondheidsklachten’ hadden door, toen nog onbekende stoffen in de woning!?  Waarom heeft zij dan AMK gebeld?  DOSA vond dat zij AMK melding moest doen omdat Khan 11 dagen ziek was tussen oktober en december 2009 en niet wist waar wij verbleven?   Er was geen OTS en geen indicatie voor enige hulp!  Waarvoor AMK bellen in plaats van naar mij.  Mensen zonder oorzaak-gevolg besef dus…     Ik kreeg geen ´hulp´ waar ik om had gevraagd en de DOSA  veroorzaakte nog meer problemen  dan er al was. Ik heb zelf op eigen kosten onderzoeken laten uitvoeren omdat de Woningstichting Woonstad daar toe geen initiatieven ondernam.

Op basis van het ‘advies’ van de huisarts Hamidi, gehele woning op eigen kosten aan ROTEB laten bestrijden omdat hij ‘meende’ dat de gezondheidsklachten door; vlooien, luizen dan wel ‘mijten’ zouden zijn veroorzaakt>  Nota ROTEB (gearceerd)

Vervolgens onderzoeken laten verrichten door tweetal deskundigen. Eerste deskundige, Harry van Oosten, hij heeft, op basis van de ‘meningen’ van huisarts Hamidi,  tussen september en oktober 2009 onderzoeken verricht. En later hiervan zijn bevindingen en conclusies, over hoe huisarts, ROTEB, hij en later de woningstichting te werk zijn gegaan verslag gelegd>   Harry v Oosten over 'Roteb n knippen v Glaswol'  Harry zn opmerking over 'onzin'v Streefkerk!  Harry v Oosten zn conclusie

En vervolgens  op 15 februari 2010, weer op eigen kosten, een Milieudeskundige ACE, onderzoek laten doen naar de schadelijke stoffen uit de suskast.  Het bleek loslatende ‘glaswolemissie’ uit de defecte suskast te zijn!  Factuur ACE voor N. Yorukseven ACE lab uitkomsten v percentage 'glaswol'ACE Milieurapport 17 febr. 2010

Net na dat Milieadviseur weg was stonden er ineens 5 man incluis gewapende politie aan ons deur om Khan mee te nemen!!  Als uitleg kon de raadsonderzoeker van Kinderbescherming mij mededelen dat Khan *(volgens haar) in ‘gevaar’ zou zijn en zij zou een beschikking van de rechter hebben met machtiging om Khan (mijn zoontje) met SPOED mee te nemen??  Op mijn vraag waar zij het over had, welke ‘gevaar’ zij bedoelde, kreeg ik te horen;´we hebben haast, u moet snel wat spullen meegeven, u krijgt het wel op de zitting van 22 februari 2010 te horen (?)  EN WEG WAS MIJN KIND, ´GEKAAPT´ zonder uitleg…….. en gedropt op een geheimadres!

Inmiddels heeft de Inspectie Jeugd Zorg daarover onderzoek gedaan en haar bevindingen gerapporteerd over hoe de Raad ‘gebrekkig’ te werk is gegaan> waarvoor ‘onvoldoende’  Onderzoek IJZ pag. 5 'onvoldoende voor RvdK'

*Volgens raadsonderzoekster zou Khan in gevaar zijn omdat  er ‘risico op intoxicatie’ zou zijn!  Dit  was een notitie van de nalatige huisarts uit september 2009!  Met deze ‘mening’ heeft zij, zonder enig communicatie met mij, bij de rechter een verzoek tot SPOED uithuisplaatsing verzocht en met 5 man een inval gedaan om mijn kind op 15 februari 2010 te kapen!  Zonder een gesprek hierover!

Het is te triest voor woorden dat  in werkelijkheid om een voorgeschreven luizencreme (Loxazol) en wormenkuur (Mebendazol)  ging, wat door de nalatige huisarts Hamidi en zijn assistent was voorgeschreven, naast een aantal  homeopatische middelen wat ik zelf had gekocht.  De luizencreme  wat hij nb. voorgeschreven had zonder enig fysiek onderzoek(!)  Hij had luizencreme en wormenkuur voorgeschreven omdat hij dacht dat onze ‘fysieke ‘gezondheidsklachten veroorzaakt werden door ‘vlooien’ en later dacht hij dat het veroorzaakt werd door schurft’mijten’!  Maar terwijl hij dit dacht en ons deze middeltjes voorschreef en mij zelfs adviseerde om het gehele huis te laten bestrijden had hij al na een 2e consult in mijn medisch dossier ‘parasietenwaan’ genoteerd!(?)   Ik heb op 10 februari 2010 een klacht tegen de huisarts en zijn collega vh. Zandt moeten indienen omdat ze beiden dit nergens overgaande beschuldigingen ook nog eens over de gehele gemeente hadden verspreid!  Voor mijn klacht tegen de huisarts ben ik in oktober 2010 in mijn gelijk gesteld maar de nergens overgaande beschuldiging ‘parasietenwaan’, niet bestaande ‘risico intoxicatie’ en zelfs  een niet bestaande ‘dakloosheid’ achtervolgd ons tot op heden!  Er was geen ‘parasiet’ noch waan, noch ‘intoxicatie’ noch ‘dakloosheid’!!

 De suggereringen dat het vlooien, luizen en of schruft’mijten’ zouden zijn, kwam van de nalatige huisarts vandaan tevens ook zijn adviezen ‘zonder’ enig fysiek onderzoek!!  Ook Khan is niet onderzocht>  SFG Ziekenh. klachtbe. sept. 2011

Hoe had ik dan een ‘waan’ als er objectiveerbare dingen waren onder de ventilatierooster en als wij het uit ons huid krabten! En hoe zou er ‘risico op intoxicatie’ gevaar zijn met luizencreme, wormenkuur en een paar homeopatische middeltjes van VSM (kruiden extracten?                                                                                                                                                        Zie klachtbeoordeling over de nalatige huisarts>  SKE klachtpunt 2 over Loxazol voorgeschreven  SKE volgens Hamidi' zou ik n Turkse vrouw zn en niet onderzocht willen worden' SKE 'beoordeling commissie'  SKE klachtbeoordeling 'gegrond' 

En tevens onze huiduitslag, wat van top tot teen jeukte! Het glaswolemissie zat  tussen onze haarwortels tot tussen onze tenen> Uitslag op me buik 12-dec.2009 2009 sept. kapotte handen v uitslag  Khan zn Rug sept. 2009

Omdat Khan met zijn besmette kleding, hals over kop, met SPOED uit huis geplaatst was heeft Khan ook na zijn uit huis plaatsing ruim een maand last van uitslag gehad door  door ‘glaswolemissie’!! Foto is genomen op 2 maart 2010> 2010 2 maart i.d instelling uitslag op de buik v. Glaswol Crisisopvang waar Khan, ziek en el verbleef heeft een verslag gemaakt over zijn huiduitslag en zijn gezondheidsklachten, door glaswolemissie! Aan de huisartsen van crisisopvang noch aan de crisisopvang is door BJZ vermeld dat Khan zijn gezondheidsklachten door glaswolemissie veroorzaakt werden!  Wel is hun doorgegeven dat ik lijdende zou zijn aan ‘wanen’!??  En Khan zijn gezondheidsklachten lieten ze maar gewoon aan hun eigen fantasien over en met zijn alle hebben ze Khan volgestopt met bergen antibiotica en allerlei jeuk remmende medicijnen!  Dit allemaal zonder mijn weten en zonder mijn toestemming!  Khan zn uitslag in UHP 2010       Khan heeft gedurende de eerste dagen s´nachts zich in slaap gehuild en was ruim een maand ziek! Hij is binnen een maand 5 kilo afgevallen! Welke monsters doen een kind van 6 jaar zoiets aan!

Terwijl mijn kind hals over kop zonder een fatsoenlijk gesprek met SPOED uit huis werd gekaapt werd hij volgestopt met allerlei medicijnenl  En dan keer op keer 1 maand lang!  HOE SPEEL je met de ontwikkeling en gezondheid van een kind! Hoe onverantwoord kan je zijn!!  Wat voor een land is NL? In welke HEL zijn wij terecht gekomen!!

Dit hele ellende is ontstaan omdat de nalatige huisarts achter ons rug om, haar eigen ‘waanideen’ over dakloosheid, intoxicatie risico etc. aan; AMK, BJZ, RMPI, DOSA en AMK weer aan Raad voor Kinderbescherming bleken te hebben doorgegeven!  Een grote spinnenweb dus!         De bevindingen van de Inspectie JZ daarover zijn hier te lezen>   Onderzoek IJZ pag 4 '2e AMK melding'

Ook heb ik een klacht moeten indienen tegen de raadsonderzoeker van de Kinderbescherming omdat zij zonder enige communicatie,  met 5 man incluis gewapende politie mijn kind uit huis heeft geplukt!   

In de gegrond verklaarde klachtbeoordeling over de Raad voor de kinderbescherming dd. 4 april 2011 en de brief van de directeur, R.Dirven van  kinderbescherming dd. 11 mei 2011 staat dat ‘wij hebben geleden onder de zware maatregelen’!  WIJ LIJDEN ONGEWIJZIGD, SINDS 5 JAAR NOG STEEDS ONDER #MACHTSMISBRUIK en TERREUR van #BJZ!! Want ik ben op 19 juni 2014 van mijn gezag ontheven………….   Ondanks dat ik in 2011 in mijn gelijk was gesteld en het raadsrapport van 2010 niet meer gebruikt mocht worden! BJZ bleef keer op keer tot dat ik van mijn gezag werd ontheven oude/onjuiste stukken naar rechters   rapporteren!  Met alle gevolgen vaan dien dat ik dus van mijn gezag ben ontheven.

Ons leven vergald door een ‘nalatige’ huisarts die  op basis van haar ‘laster en smaad ‘ een HORROR heeft gecreerd en ons leven vergald!

    Directeur v RvdK gaat lering uit ons lijden trekken!

Gedurende de uit huis plaatsing:

Mijn kind werd met vele ‘verzinsels’ zonder achtergrond informatie, niet in mijn netwerk geplaatst want ik zou mij te veel bezig houden met zijn ‘gezondheid’!  Dan wel, Khan zou zelfs op advies van een psychologe van KSCD in een kliniek moeten geplaatst(?) Terwijl hij thuis niets mankeerde!  Krankzinnig gewoon, terwijl ik om hulp had verzocht bij de gemeente omdat wij ‘fysieke’ gezondheidsklachten hadden wat later bleek door loslatende glaswol!  Hoe BJZ alles kan verdraaien om HUN EIGEN FOUTEN goed te praten.  Zie de verzinsels van BJZ in een mailwisseling over mijn verzoek om Khan bij mijn broer of in mijn netwerk te plaatsen.  Op 19 november 2010 schreef de toenmalige gezinsvoogd als antwoord; ”dat Khan niet in een gezinssetting behandeld kon worden omdat zijn (niet bestaande) ‘problematiek’ te ernstig zou zijn’?  Pijnlijke van alles is dat Khan thuis geen ‘psychische problematiek’ had maar sinds zijn gruwelijke uithuis plaatsing zonder gronden, hij sinds 5 jaar zonder enkele behandeling noch een diagnose als een gevangene is geisolleerd.  Het enige wat BJZ sinds 5 jaar heeft gedaan is, Khan zes keer overgeplaatst van hot naar her totdat hij compleet ingestort was en vervolgens werden zijn ‘angsten’ door trauma’s op een onmenselijke wijze tegen hem gebruikt!  Mail van de toenmalige gezinsvoogd W. Boer dd. 19 november 2010, als antwoord op mijn verzoek om Khan bij me broer te plaatsen.>  Mail w.boer geanon. 'plaatsen bj d broer'

Khan zou volgens de gezinsvoogd ‘niet in een gezinssetting behandeld kunnen worden’?? Khan werd daarna wel in totaal, op een onmenselijke wijze, 6 keer overgeplaatst.   Ik kreeg zelfs van een inval teammanager van BJZ mw. M. Blok te horen; ´mw. als u niet naar ons luistert dan gaan we uw kind net zolang overplaatsen totdat hij is ingestort´…    Hoe ziek ben je dan om dit zelfs midden in mijn gezicht te zeggen..  ‘Zwaar ziek’, zal het goede antwoord moeten zijn!

Op basis van verzinsels en roddels van ondeskundigen en vervolgens jarenlang durende vele toneel zittingen waar BJZ met hun clubje; DOSA, gezinsvoogden, gedragsdeskundige(?) en hun juristen, met verzinsels,  in 5 jaar tijd en op slechts 22 zittingen  niets anders gedaan dan uit hun nek kletsten om hun gelijk te halen over de rug van mijn kind.  Merkwaardig genoeg vroeg geen een rechter om een ‘feitelijk’ bewijsstuk  van hun ‘verbale verzinsels’..  De rechters schijnen op basis van goede vertrouwen alle uitspraken van BJZ medewerkers voor waar aan te nemen! De gedachtegang hier achter zou liggen op gronden dat BJZ een zorg instelling is en ‘altijd’ in het belang van het kind zou handelen/spreken!  In de praktijk bestaat niets wat ‘het belang van het kind’ heet!   Het is.’in het belang van BJZ’   In dit interview doe ik mijn zegje daarover: ´Interview op Demet TV met advocaat R. Korver´>http://www.youtube.com/watch?v=2JRGm-FWaug

Een stukje uit de contactjournaals uit 2011 spreekt voor zich WAAROM BJZ HUN FOUTEN NIET WILLEN ERKENNEN EN MIJN KIND NIET TERUG WIL GEVEN!  Het is een onderlinge communicatie uitwisseling van de verantwoordelijke teammanager, waarin zij aangeeft; dat er ´fouten´ zijn gemaakt maar als zij mij gelijk zouden geven, ik dat zou ‘misbruiken'(?)

Contactjournaal pag. 38 'moeder zal misbruik maken'

Bizar genoeg werden alle onlogische verzinsels zonder verantwoording aan BJZ te vragen, noch bewijs van hun beweringen/meningen,  door de kinderrechters klakkeloos overgenomen en op basis daarvan een beslissing genomen en weer werd de uithuisplaatsing hup 6 maanden dan wel 1 jaar verlengd!   Dit keer op keer 5 jaar lang! terwijl de redenen uit huis plaatsing, zogenaamde bewering van de kinderbescherming, ‘Khan in gevaar zou zijn’, werd er ineens uit het niets en zonder ´achtergrond informatie´ een verzonnen ´gedragsstoornis´bij Khan opgeplakt!  BJZ/AMK heeft 5  jaar lang bewezen dat zij alleen maar bezig zijn in hun  eigen belang en met ‘machtsstrijd’ ten koste van mijn kind.

Door BJZ zijn de afgelopen 3 jaar meerdere hulpfactoren ingezet om hun machtsstrijd over de rug van mijn kind extra strijdkracht in te zetten.  Een van die factoren zijn, een´Bijzondere curator´ en een (nep)pleeggezin met een laag niveau wat totaal niet matched  bij Khan zijn behoefte en intelligentie.   Wat dus weer verklaard waarom ze met Khan niet kunnen omgaan…  Waarvoor ze Khan beschuldigen van hun eigen leugens dat Khan geen vriendschappen kan aangaan!

De liegende pleegouders blijken nooit eerder een pleegkind te hebben gehad en Khan blijkt hun eerste pleegkind te zijn.  De pleegouders zijn door Flexus pleegzorg snel ingezet wat dus gearrangeerd bleek en hun geinstrueerd om verzinsels en leugens van BJZ na te praten. Dat bleek dat zij aan mensen moesten vertellen dat Khan een ´gedragsproblematiek´ zou hebben en ik zou psychische problemen hebben want glaswol was niet schadelijk!?  Khan werd door de pleegouders zelfs geintimideerd en bang gemaakt, met uitspraken;´als ik of hij over glaswol zouden praten hij nooit meer naar huis zou mogen´!  Hoe ziek ben je als je op zo een onpedagogisch en onverantwoorde wijze met een kind omgaat. Is er nog uitleg nodig wat voor niveau deze mensen hebben en hoe ze met mijn kind omgaan..  Zo heeft BJZ en pleegouders aan de psychologen van Lucertis verteld dat Khan een ´sociaal emotionele beperking´ zou hebben en dat zou zijn dat hij geen vriendschappen zou kan aangaan en hun niet kan behouden(?)  De school heeft dit meerdere keren tegengesproken en het ontkracht maar wilde geen verklaring daarover afgeven omdat zij door BJZ waren geinstrueerd.  Merkwaardig, is het niet?

Zie verweer dd. 7 april 2014 van school over Khan, omdat ik recent weer een klacht  heb moeten indienen omdat ze met BJZ blijven meeheulen: verweer school (bewerkte knipsel) 7 april 2014  En zie rapport van Khan over zijn Sociaal emotionele ontwikkeling wat er wel in staat in tegenstelling tot de valse beschuldigingen over hem wat BJZ en pleegouders over Khan hebben verspreid.,. Schoolrapport  2014 Soc. emotionele ontw. _2

Mijn zoontje wordt sinds 3 jaar door pleegouders uit Hoogvliet met allerlei leugens beschuldigd dat hij een ‘problematiek’ zou hebben! ! Volgens de leugenaar gezinsvoogd en pleegouders zou Khan geen vriendschappen kunnen aangaan en had hij thuis ook geen vriendjes(?).  Zie de waarheid toen Khan nog thuis woonde> http://www.youtube.com/watch?v=7dHZUZ7UySk

En zie leugens van de zwaar onpedagogische pleegouders uit Hoogvliet, die Khan zien als kip met de gouden eieren en leugens over hem verspreiden! De valse beschuldigingen over Khan maar ook over mij hebben ze (zwaar onpedagogisch) door heel Hoogvliet rondverspreid, ten nadele van Khan>  PvA Leugen v pleegmonsters

Reden waarom Khan ook nog eens gepest werd op zijn huidige school, waar de pleegvader als pleinbeheerder werkte. Khan incasseert bovenop alles wat hij sinds 4 jaar heeft moeten doorstaan bergen last van velen die over zijn rug heen hun gelijk willen halen vanuit machtsmisbruik!

Ik zou volgens de leugenaar gezinsvoogd niet kunnen  aansluiten aan de behoefte van Khan> http://www.youtube.com/watch?v=PDJ_5DyoDjA    Het laatste bezoekuur dd. 18 december 2013 zou niet goed zijn gegaan waarvoor ik Khan sinds 5 maanden niet heb mogen zien! Film van 18 december 2013>

Brief van de gezinsvoogd dd. 2 januari 2014 > De bezoekuren zouden niet goed gaan en met Khan zou in het pleeggezin goed gaan? > Brf. BJZ 2jan.2014'Bezoekuren gaan niet goed!                                                  Enige verklaring van gezinsvoogd en haar teammanager vergt!

Op 24 december 2013 vroeg ze ‘vervangende toestemming’ aan de rechter omdat Khan een ‘ernstige problematiek’ zou hebben, hij zou in gevaar zijn en ik zou geen toestemming hebben gegeven(?)>   vervangende toestemming 24 dec. 2013 geannon.   Vervang. toest. 24dec.'ernstig gevaar'geann.

Ik zou dus  geen toestemming hebben gegeven en Khan zou een instabiele gezinsgeschiedenis hebben en in ‘ernstig gevaar’ zijn. Aldus de gezinsvoogd en haar teammanager(?).  Kunnen jullie het nog volgen? Ik niet…

Even alles op een rij; in verzoek tot ‘vervangende toestemming’ staat; ‘Khan is in ernstig gevaar’ en ik zou geen toestemming hebben gegeven(?)   Zie mijn brief dd. 23 juli 2013, via de advocaat,  waarin ik aangaf dat ik graag een onderzoek wil via een ‘onafhankelijke instelling’, ‘De Bascule’>   Brf. Hannouche 23jul'i13 Geannon.

En zie antwoord van BJZ dd. 17 sept. 2013. Volgens de teammanager van BJZ zou ‘De Bascule’ geen onderzoek doen naar ouder en kind!>   Brf.BJZ 17sept.13 geannon Bascule doet geen onderz.              Is dat waar? Zie zelf de website van ‘De Bascule’ of dat waar is>    https://www.debascule.com/debascule/afdelingen/afdelingen/divisie-gezin-en-gezag/

Om terug te komen op het ‘verzoek vervangende toestemming’ van de teammanager daarin stond toch op 24 december 2013 dat Khan in ‘ernstig gevaar’ is en ik geen toestemming gaf omdat ‘De Bascule’ geen onderzoeken zou doen?!

Wat staat er nou in de brief van 2 januari 2014> ;

Brf. BJZ 2jan.2014'Bezoekuren gaan niet goed!

‘het gaat goed met Khan’ maar bezoekuren zouden niet goed gaan…..

Kunnen jullie het nog volgen ik niet… Hoe beleeft Khan dit allemaal?   Een teamanager nb. een zogenaamde gezinsvoogd en onpedagogische pleegouders die schaamteloos over de rug van mijn onschuldige kind leugens over hem verspreiden en tegen hem zeggen dat ik foute dingen gedaan zou hebben en hij daarom beter bij (liegende/ onpedagogische) pleegouders moet blijven!!

Volgens de (liegende) gezinsvoogd en pleegouders zouden de bezoekuren niet goed gaan.

Volgens de onverantwoorde gezinsvoogd en onpedagogische pleegouders kwam Khan de deur niet uit toen hij nog thuis woonde(?) en ik kan niet voldoen aan de behoefte van Khan>  Dit alles zonder achtergrondinfo sinds 4 jaar en zonder een fatsoenlijk gesprek over wat voor een leven Khan thuis had, wie we zijn en uit wat voor een milieu Khan afkomstig is!    Zie brief van Inspectie JZ waarin zij aan BJZ verantwoording daarover vroeg>    Brf. Inspectie JZ pag. 3 achtergrond over K.     en haar zorgen uitte over de werkwijze van BJZ Rotterdam>   De brief was gericht aan de directeur R. Meuwissen>   Brf. Inspectie JZ 2010_3  De Inspectie gaf in haar brief aan dat zij zich ernstige zorgen maakt over het functioneren van BJZ Rotterdam!  Wat heeft de directie R. Meuwissen sinds 2010 hieraan gedaan?  Het antwoord is, NIETS

Volgens de pleegouders en gezinsvoogd is Khan sinds 2012 bang van mij?!  Als dat al waar zou zijn wat hebben ze hem over mij verteld dan.    Zie of hij bang van mij is: https://www.youtube.com/watch?v=o19G1Pp_JY4

– Bezoekuur Wedstrijdje met de muizen> http://www.youtube.com/watch?v=7oYqBDKUD-g

Deze is van het jaar 2013, nadat ik op Khan zijn school was geweest, toen werden er ook dezelfde leugens naar de rechtbank geschreven, ‘Khan zou zich krabben van nervositiet en bang van mij zijn’! Aldus zogenaamde pleegouders!    PvA  pag 13 leugen v plaaggezin

En zie feitelijke weergave van 23 maart 2012 in een verslag van de Intern Begeleider toen ik op Khan zijn school was geweest>  Verslag E. Smaling!

Zie hier of mijn zoontje zich krabt en of hij nerveus en ‘bang’ van mij is> https://www.youtube.com/watch?v=o19G1Pp_JY4

En hoor wat hij hier vertelt over hoe hij mij mist>  ‘missen is niet leuk’>http://www.youtube.com/watch?v=W1edoC0T7RU

Khan zou, volgens neprapporten schrijvers van Lucertis, een kind zijn zonder mimiek, gebaar of wederkerigheid??  Bureaujeugd(zonder)zorg schijnt  met één telefoontje een neprapport te kunnen laten maken bij hun ketenpartners om hun kinderhandel draaiende te houden zonder enig ´achtergrond´informatie over een kind en ouder!   Wat de gezinsvoogd   in haar )zogenaamde’ Plan van Aanpak-Indicatie Besluit schrijft wordt 1 op 1 overgenomen en een ´psychologische rapport´ opgesteld!  Dat is dus een BJZ napraat rapport…

Een weergave van hoe Khan en ik in de thuissituatie werkelijk waren:

Khan in zijn gelukkige-beschermde leven thuis> http://www.youtube.com/watch?v=2z9B-TUyVbU

> http://www.youtube.com/watch?v=6f1C6QmXJ20

Hier nog een, buiten in de natuur zoals we dat altijd deden: http://www.youtube.com/watch?v=wvHAfnBktKU

Mijn kind wordt bij de (on)pedagogische pleegouders als een kasplantje gevangen gehouden en schijnt de deur niet uit te komen, wat Khan mij meerdere keren heeft verteld!  Het enige wat hij van (zogenaamde) pleegouders mag is van school naar huis en de achtertuin, waar hij  de hele middag in zijn ´eentje´ op de trampoline moet springen terwijl pleegouders liggen te zonnen! De trampoline wat ze pas vorige jaar hebben gekocht omdat Khan mij vertelde dat hij sinds 2011 nooit naar de speelplaats mocht en altijd binnen moest zitten in zijn eentje knutselen!!  Mijn kind wordt door een egoistische pleeggezin gevangen gehouden zodat Khan geld in hun laatje kan brengen!  De pleegouders krijgen per maand een bedrag van 552,/ belastingvrij  zolang zij Khan in hun huis gevangen kunnen houden!  LEGALE KINDERHANDEL in NL, ANNO 2015 …

Inleiding: redenen uithuisplaatsing>

Zorgbelang _2Zorgbelang verslag febr. 2010

Brief van de directeur van Raad voor de Kinderbescherming dd. 11 mei 2011 na aanleiding van mijn gegrond verklaarde klacht(!)>> Hij schrijft dat de raadsonderzoeker met mij had moeten communiceren voordat ze mijn kind, (met gewapende politie), uit huis had geplaatst (ontvoerd)!  En hij zegt: ‘dat wij onder de zware maatregelen hebben geleden’!! Ons lijden duurt helaas nog steeds voort en is sinds 4 jaar nimmer opgehouden….

Directeur v RvdK gaat lering uit ons lijden trekken!

Brief vd. directeur van RvdK dd. 25-okt-2010 waarin hij aangeeft dat de reden uithuisplaatsing niet om ‘glaswol’ ging! Volgens hem ging het om de soc. emotionele ontwikkeling van Khan!? Terwijl Khan zijn sociaal emotionele ontwikkeling prima ging….  Dit op basis van AMK melding van DOSA die ik niet kende en ook nooit had gezien noch gesproken!!   Brf. dirven 25 okt.2010 'zorgen' volgens hem!

Hieronder is ons Bureau Jeugdzorg verhaal te beluisteren wat eerder in januari 2013 op 2 uur durende radioprogramma van Paul Zornig is uitgezonden> Mijn interview begint ongeveer na 14 minuten aanvang programma>
http://www.paulzornig.nl/NORA-PZ.html

‘Citaat uit radioprogramma;  Je zult maar moeder zijn en je zoontje slechts 1 uur per maand zien. Je zult maar 9 jaar oud zijn en je moeder 1 keer per maand mogen zien’. Dit is het verhaal van Nora Yorukseven (voormalig Partij Raadslid bij GroenLinks)
Haar zoontje had in 2004, een afwijking waar veel mensen last van hebben een (maagklep die niet werkte zoals dat hoorde, ‘Reflux’). Sindsdien heeft Nora te maken met Bureau Jeugdzorg, kinderbescherming en zelfs de politie.
Vijf mensen incluis een gewapende politie agent deden een inval bij Nora Yorukseven en verstopten haar zoontje voor Nora. ‘Mijn hele wereld stortte in, het was een nachtmerrie voor mij’ vertelt Nora.     Mijn zoontje heeft sinds zijn geboorte nooit een nacht zonder mij doorgebracht. Wij hadden een hele sterke band met elkaar godzijdank hebben wij die nog steeds.
Drie jaar lang zeg ik tegen mijzelf dit is een nachtmerrie wanneer wordt ik wakker. Dit kan niet, dit gebeurt niet. Toch helaas, je wordt constant met de neus op de feiten gedrukt. In de afgelopen jaren ben ik er achter gekomen dat ik niet de enige ben, maar duizenden ouders hetzelfde meemaken. Op de vraag; ‘Nora jij was toch actief in de politiek (GroenLinks) voordat je zoontje werd afgepakt. Waarom heeft niemand gehoor gegeven aan jouw verhaal?’

Gl lijst vd gekozen PartijRaadsLeden 2008   Mailwisseling met GL over BJZ maart 2009

Antwoord Nora: ‘klopt er waren wel mensen uit Groenlinks die zich met de zaak bemoeiden, maar die hadden zonder mijn weten per mail een antwoord van Jeugdconsul en Bureau jeugdzorg gekregen dat de zaak anders zou zijn dan wat ik had verteld en dat ik zelfs opgenomen geweest zou zijn, omdat ik geestesziek zou zijn en dingen zag wat niet bestonden!’ Aldus; nalatige huisarts, DOSA, Jeugdconsul en BJZ ‘spinnenweb’!
Deze mail hebben ze dus naar allerlei instanties in de hele gemeente rondgestuurd. Ze hebben geen idee van hoe ze mij en mijn kind zijn leven kapot hebben gemaakt.
Zie medisch dossier waarin staat dat we gezondheidsklachten hadden en ik nergens in behandeling was laat staan opgenomen was zoals jeugdconsul en BJZ dat wel hebben doen voorkomen naar GL en vele instanties toe>
Med.doss. geen beh.relatie met moeder bij RMPI Knipsel

En zie wat de Externe klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, die op dd. 4 april 2011 mijn klacht gegrond  verklaarde, zegt over RMPI> Waar ik dus niet in behandeling was maar ‘onterecht’ naar toegestuurd was door AMK zelf.  AMK, die te lui was om de onterechte AMK melding(en) te corrigeren heeft daarnaast ook nog eens andere feitelijke gegevens over ons verdraaid >>

Klachtbeordlng. Extern.Klacht.Comm over RMPI pag.7 RMPI verslag geanon. pag.1 Knipsel RMPI verslag geanon. pag. 3

Klachtbeoordeling van mijn klacht tegen AMK, dd. 25 juni 2010,  die ons onterecht naar RMPI had gestuurd, >>

Klacht beordeling K.comm. BJZ 15 juni 2010

‘Vermoeden PDD-NOS’ (dd. 2007) was door AMK ‘vermoeden mishandeling’ gemaakt>> Vermoeden PDD-NOS, 2007

Het is gewoon een marteling dat ik mijn zoontje een keer per maand een uurtje onder begeleiding mag zien. Ze vertellen mij en mijn zoontje van te voren wat hij moet zeggen en wat ik wel/niet mag zeggen.  Ze zitten letterlijk op onze lippen.
Het allerergste is dat de gezinsvoogd telkens een verdraaide verslag maakt van de bezoekuren van hoe het contact met mijn zoontje volgens haar ging.  Als mijn zoontje naar mij toe komt rennen en mij warm omhelst en kust schrijft zij naar de rechter toe dat mijn zoontje niet naar mij wil komen of bang voor mij is. Vanaf dat moment heb ik alle gesprekken en bezoekuren stiekem opgenomen, omdat ik het zat was.
Ik heb ze ook bedreigd dat ik de gesprekken zou verspreiden en zou uitzenden. Vanaf dat moment werden de telefooncontacten opgeheven. De gezinsvoogd schreef in haar verslag dat de verbinding zo slecht zou zijn, doordat ik het opnam, dat de telefooncontacten maar opgeheven zijn! Wat een smoesje, hoe verzin je het…
Ze weten niet wat ze mijn zoontje aandoen. In anderhalf jaar tijd is mijn zoontje 6 keer overgeplaatst van de ene naar de andere locatie alsof hij een crimineel is.

Op de zitting van 24 januari 2013 heeft de rechter beslist dat de  ‘bijzondere curator’ (die inmiddels ruim één jaar geleden was ingezet) moest gaan bemiddelen omdat de belangen van mijn zoontje in het geding was geraakt (vanwege het strijd van BJZ).   De zogenaamde ‘bijzondere curator’ heeft ondanks meerdere keren bellen, mailen en verzoeken niets anders gedaan dan BJZ back up geven om mijn kind nog verder te vervreemden!  En dan dit 10 maanden lang, toen ze op de zitting van 4 november 2013 weer in het nadeel van Khan BJZ back-up gaf heb ik bij thuiskomst een klacht tegen haar ingediend. Genoeg is genoeg, ze moest bemiddelen en niet BJZ back-up geven om mijn kind nog meer te mishandelen..

Voorgeschiedenis: Het begon 3.5 jaar geleden met huiduitslag en jeuk waar ik en mijn zoontje last van hadden wat maar niet overging.. De waarnemende huisarts (zie klachtbeoordeling boven) vroeg aan mij wat ik dacht dat het was. Ik gaf aan dat het voelde alsof het beestjes waren die prikten en omdat ik ook zwarte korrels onder de ventilatierooster zag liggen en dacht dat het misschien beestjes waren maar het liep noch bewoog. De waarnemende huisarts heeft zonder fysiek onderzoek en ook zonder de uitkomsten van laboratoriumonderzoeken af te wachten een luizencreme voorgeschreven en mij geadviseerd om alles op 60 graden te wassen en de gehele woning te laten bestrijden.
Ik heb zijn advies gevolgd maar de gezondheidsklachten beleven bestaan..
Zie zijn advies uit het medisch dossier>          Advies v huisarts 'alles reinigen en bestrijden'
De nalatige huisarts bleek na twee consulten zonder enig fysiek onderzoek met een verkeerde creme en verkeerde advies in mijn dossier genoteerd te hebben dat ik ‘parasietenwaan’ zou hebben en dit heeft hij ook nog eens door de gehele gemeente verspreid! Vervolgens schijnt een collega van hem AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) gebeld te hebben omdat de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek geen beestjes waren!!
Onze gezondheidsklachten bleven bestaan.

Ik heb zelf een Milieuadviseur laten komen om onderzoek te laten doen wat er uit het ventilatiesysteem onze woning ingeblazen werd. Omdat de woningbouw en wethouder van wonen, aan wie ik om een wooninspectie had verzocht, mijn verzoek, aan jeugdconsul doorgestuurd schijnt te hebben in plaats van een wooninspectie te sturen voor onderzoek!  De milieuadviseur constateerde op 15 februari 2010 dat wat er uit het defecte ventilatiesysteem onze woning ingeblazen werd loslatende ‘glaswolemissie’ was. Men had in het ventilatiesysteem glaswolmatje gestopt om de geluiden van buiten te dempen! Het heette een ‘suskast’.
Maar net nadat de Milieuadviseur was geweest stonden ineens vijf mensen, incluis gewapende politie voor onze deur om mijn zoontje mee te nemen. Ik zou wanen hebben en dingen zien die er niet waren!?

Zie het rapport van de Milieuadviseur> Het heeft mij 476,- euro gekost>>

ACE rapport bld. 1       Factuur ACE  ACE lab uitkomsten v percentage 'glaswol'

Zie infolink wat voor gezondheidsklachten glaswol veroorzaakt> http://www.beroepsziekten.nl/node/315

De gezinsvoogd volgt die gedachten nog steeds tot op de dag van vandaag..
Dit omdat zij als een leek zijnde vind dat de gezondheidsklachten veroorzaakt door glaswol, psychisch zouden zijn!  

Hier is te lezen wat er in het verslag van de dermatoloog Prof. in VUMC staat> Dermatoloog VUMC verslag

Ondanks een onderzoeksrapport van een Milieudeskundige, een dermatoloog en meerdere psychologenrapporten gedraagt de gezinsvoogd zich op een wijze dat zij deskundiger is dan de deskundigen zelf!  En ondanks dat het 1.5 jaar geleden in opdracht van de rechter alles gecorrigeerd was omdat ik in mijn gelijk was gesteld voor mijn klacht tegen de nalatige huisarts, tegen de Raadsonderzoeker voor de redenen uit huis plaatsing en voor mijn klacht tegen de CB heeft zij alle onjuiste details 1 op 1 opnieuw herschreven!     ‘Self fulfilling prophecy’ is hier toch wel goed van toepassing  zou ik zeggen.
Zie de lijst van gebruikte stukken voor klachtbeoordeling door de Externe klachten commissie van de Raad voor de Kinderbescherming>>

Na aanleiding van de vele gegronde klachten, werden de onjuistheden in het dossier, in opdracht van de rechter,  door de tweede gezinsvoogd in september. 2011 gecorrigeerd  >>

 Lijst vd gebruikte stukken door de Externe klachtencomm.  Lijst (2)v gebruikte stukken Extern. Klacht. comm. Externe Klachten comm. beoordeling op 2 punten reden UHP   Verslag v. BJZ voor de zitting v 7 nov. 2011     

                   
Het raadsrapport mocht sinds oktober 2011 niet meer gebruikt worden omdat ik op twee punten (redenen spoed (VOTS) uit huis plaatsing) in mijn gelijk was gesteld om de reden dat de raadsonderzoeker zonder een fatsoenlijke communicatie en zonder feiten en omstandigheden te weten mijn kind met spoed, met 5 man uithuis heeft geplaatst. Tijdens de klachtzitting zijn alle bewijsstukken over ‘gezondheidsklachten door glaswol’ ingezien incluis het medisch dossier van Khan.
Maar helaas gebruikt de huidige gezinsvoogd het oude gedateerde raadsrapport, waarin stond ‘parasietenwaan’ (persoonlijkheidsstoornis) sterker nog ze heeft zelfs ten nadelen  van mijn kind het gehele onjuiste raadsrapport 1 op 1 in haar Plan van Aanpak opnieuw opgenomen!

Een half jaar na de uit huis plaatsing, nadat mijn zoontje binnen 6 maanden al voor de vierde keer overgeplaatst was, door de onbeschrijvelijke onmens wat men een gezinsvoogd noemt,  en compleet ingestort was werd hij geobserveerd. De interne psychologe van BJZ, die op de afdeling genaamd KSCD werkte, had een eenzijdige rapport zonder achtergrondinformatie opgesteld en mijn zoontje een label opgeplakt dat hij een gedragsstoornis had!  Want volgens haar was hij in zichzelf gekeerd, depressief, was bang en plaste in bed?!
De werkelijkheid was dat hij bang was van de gezinsvoogd, gepest, geslagen en beangstiging werd door oudere kinderen in de crisisopvang en bang van alle vreselijke dingen die hem zijn verteld en met zes overplaatsingen en vijf scholen sinds zijn uit huis plaatsing, waardoor hij zwaar onveilig en instabiel was gemaakt en ingestort!

Vervolgens verzon men, nadat hij al op zijn vierde school sinds de uithuis plaatsing was in/uit geschreven, dat hij geen vriendschappen kon aangaan!?  Ja, inderdaad raar toch? dat je binnen een jaar op vier scholen in/uit bent geschreven niet meer weet wat je hebt misdaan en elke keer als je net een paar weken/maanden gewend was weer hups overgeplaatst werd en als een slaaf geisoleerd van alle vertrouwde en veilige omgeving en niemand mag zien van je vertrouwde omgeving en niets of niemand hebt om je aan vast te klampen voor veiligheid.
Terwijl mijn kind in de thuissituatie nergens last van had en met vier vaste vriendjes een zeer expressief vrolijk kind was..

Zie films in de thuissituatie, spelend met zijn vriendjes, vertoond op Turkse zender ATV, maart 2013, waar ik tevens ook vertel over de mishandelingen en bedreigingen van mijn zoontje zijn ontwikkeling onder het mom van beschermen, gedurende de uit huis plaatsing (zie foto, gemaakt door de politie zelf, blauwe plekken op zijn rug) en hoe BJZ dit in de doofpot heeft gestopt samen met hun kennisjes bij de Officier van Justitie> http://www.youtube.com/watch?v=hE7hz1Ylb5A&feature=youtu.be

Aangifte tegen BJZ, juni 2010>

Aangifte tegen BJZ 29 juni 2010, pag._1 geanon.Aangifte regen BJZ 28 juni2010 bld.2Khan zn blauwe plekken op zn rug UHP!

Dit terwijl in het rapport van de psychologe, dd. 1 nov. 2010, van KSCD  stond: ‘vanwege de instabiele/onveilige situatie sinds de uit huis plaatsing en het systeemproblematiek was de diagnose diffuus!’  Ze durfde eigenlijk niet te schrijven dat mijn kind getraumatiseerd was… Waarschijnlijk mocht dat niet van de gezinsvoogd (die mijn kind als een zak aardappel van hot naar her heeft overgeplaatst vanuit zijn paranoia wanenhoofd) of misschien mocht dat niet in opdracht van de verantwoordelijke directeur….
Zo zijn er allerlei vreselijke dingen tegen mijn zoontje gezegd zoals: ‘jullie hadden geen beestjes in jullie huis maar je mama heeft beestjes in haar hoofd’ en het geschreeuw van de eerdere gezinsvoogd met de initialen beginnend met W. B. waardoor ‘Khan bang van hem was en verstijfde als hij opgehaald werd’, schreef de psychologe maar niet op maar maakte een angstige kind met ‘autisme van’! Daar het ook de leidsters was opgevallen dat mijn zoontje ‘angstig’ werd als hij door de gezinsvoogd opgehaald werd hebben ze dit in hun eigen verslagen genoteerd.
Zie verslagen van de leidsters van Trivium Lindenhof  er is tegen hem gezegd; ‘je mama heeft beestjes in haar hoofd niet in jullie huis’>>                    
Verslag crisisopvang 'mama heeft beestjes in haar hoofd'!

‘Khan verstijfde en werd angstig als hij door de gezinsvoogd opgehaald werd’>

Khan angstig v W. Boer knipsel

Zie Schoolverklaring in de thuissituatie> > En afsluiting observatie door RMPI 4 dec. 2009> Er zijn door RMPI geen gedragsproblemen geconstateerd en het werd na twee observaties thuis en twee op school afgesloten>>

Schoolverklaring_1 Knipsel   Afsluiting RMPI 4december2009Brf. dirven 25 okt.2010 'zorgen' volgens hem!

Vermoeden PDD-NOS dd. 2007, bij Lucertis, door een ass. in opleiding gesteld >>          Vermoeden PDD-NOS dd. 2007

En zie klachtbeoordeling van de Gem. Ombudsman na aanleiding van mijn klacht tegen de AMK beller DOSA.  Ze zegt; ‘een betrouwbare overheid dient feiten en omstandigheden te weten’ en ze geeft aan ‘dat het thuis met Khan goed ging en er geen zorgen waren voor een uithuis plaatsing’! >

Klachtbeoordeling Gem. Ombudsman _2Klachtbeoordeling Gem. Ombudsman _3Klachtbeoordeling Gem. Ombudsman _1NCVB over Glaswol_1NCVB over glaswol _2

Op 16 mei 2013 is er bij BJZ, een gesprek geweest. Volgens BJZ moet ik mijn pedagogische vaardigheden laten onderzoeken omdat mijn zoontje, volgens de gezinsvoogd en leugenaar pleeggezin, ‘jeuk zou krijgen over zijn hele lichaam en zich van nervositeit zou krabben tijdens bezoekuren en ook nog eens ‘bang’ van mij zou zijn’!?   Waarvan in de thuissituatie geen een van deze leugenbeweringen aanwezig waren.   De waarheid is dat hij ´bang´ is van de leugens en bedreigingen van de gezinsvoogd(en) en het zogenaamde pleeggezin (mishandelaren)  die mijn kind sinds 2 jaar psychisch en zedelijk aan het bedreigen en mishandelen zijn!  Tegen wie al inmiddels een aangifte is gedaan..

Leugens van de pleegouders over Khan en mij> Leugens vd pleegmodders   PvA  pag 13 leugen v plaaggezin  En zie verslag van Intern Begeleider over wat er op 22 maart 2012 werkelijk was gebeurd> Verslag E. Smaling!

En zie wat er op zijn schoolrapport staat over zijn sociaal emotionele ontwikkeling> Schoolrapport Khan, Soc. emot. ontw.

Zie hier of mijn zoontje zich krabt en of hij nerveus en ‘bang’ van mij  is> https://www.youtube.com/watch?v=o19G1Pp_JY4

En luister hier wat mijn zoontje  tijdens het bezoekuur zegt> hij zegt: ‘meestal als ik op straat loop denk ik dat ik je overal zie’ en ‘missen is niet leuk’>http://www.youtube.com/watch?v=W1edoC0T7RU

Tegen Khan is gezegd: ‘niemand weet wanneer je naar huis kan?! Bezoekuur 19 dec. 2012> http://www.youtube.com/watch?v=awXBz-x0VXw

Mijn kind heeft sinds 3 jr. geen enkel familielid mogen zien!  Hij wordt, naast de schending van al zijn rechten , door de gezinsvoogd voor de gek gehouden dat een familieband ook met foto’s kan!? Bezoekuur 26 juni 2013>   https://www.youtube.com/watch?v=NNFjvNQnttk 

Bezoekuur 26 juni 2013, Khan mag niet alles schrijven in zijn dagboek voordat het goedgekeurd is door de pleegouders?> http://www.youtube.com/watch?v=3OPcwfw40Zw

Bezoekuur 26 juni 2013, Wedstrijdje met de muizen> http://www.youtube.com/watch?v=7oYqBDKUD-g

En volgens de pleegouders is hij bij terugkeer naar de pleegouders van  slag na bezoekuren!?  Hoe zou dat nou komen als moeder en kind altijd een zeer hechte band hebben gehad? Een leek weet ook het antwoord…..maar BJZ wil het liever, ‘in het belang van BJZ’ een andere scenario van maken om een van hun zoveelste misstanden in de doofpot te stoppen….

Zie brief 16 mei 2013 waarin BJZ mij vraagt om een onderzoeksbureau aan te wijzen om mijn pedagogische vaardigheden te laten onderzoeken >>

Brief BJZ 16 mei 2013 knipsel

‘Ik zou volgens de gezinsvoogd niet kunnen  afstemmen op de behoeften en wensen van mijn kind en hij zou een gedragsstoornis (angsten) hebben wat veroorzaakt zou worden door 1uurtje per maand bezoekuur met mij?’!   Zie een stukje uit interactie observatie van KSCD uit 2010, wat er wel in staat>; ‘Khan mist mij’!  KSCD verslag interactie_1    

Inmiddels nu na 3 jaar vechten tegen het valse eenzijdige rapport wat KSCD op basis van BJZ leugens/verzinsels had gebaseerd ben ik in mijn gelijk gesteld. Zie klachtbeoordeling van het College van NIP dd. 4 november 2013 hoe de psychologe van KSCD haar rapport in elkaar had geflanst zonder achtergrondinfo>>

De psychologe van KSCD heeft van de college een waarschuwing gekregen!   Klachtbeoordeling NIP 1Klachtbeoordeling NIP 2 Klachtbeoordeling NIP Beslissing 4 nov. 2013 geanon.

Maar de pijn, ellende en trauma’s waarmee zij ons 4 jaar lang heeft opgezadeld zullen niet snel weggevaagd zijn.

De sporen ervan zitten te diep.. want me kind lijdt tot op heden nog steeds..

De acties die ik de afgelopen 3 jaar o.a. ondernomen heb zijn, meerdere brieven/mails aan de Inspectie, brieven aan de ministerie en de Koningin!   Resultaten: van de 15 klachten die ik heb ingediend, ben ik 10 ervan in mijn gelijk gesteld!  En alle personen van overheid, aan wie ik om steun vroeg kreeg ik hetzelfde standaard antwoord: ‘we kunnen u niet op individueel niveau helpen’!  Ik ben wel een van de 1000 individuen die dezelfde BJZ tactieken meemaakt..  dat terzijde..

Brief Inspectie Jeugdzorg dd. november 2010>> De inspectie vraagt aan BJZ ter verantwoording hoe zij met tegenstrijdige info een Plan van Aanpak opstellen ‘zonder achtergrondinformatie’!!  Tevens geeft zij aan; ‘dat zij in tegenstelling tot de negatieve beweringen van de gezinsvoogd, wij positieve betrokken moeder/kind band hebben’!
Brief Inspectie JZ bl. 1  Knipsel  Brf. inspectie JZ  bl. 2 Knipsel

De inspectie Jeugdzorg heeft aan BJZ twee persoonlijke bezoeken afgelegd, en in twee brieven haar zorgen over het functioneren van BJZ Rotterdam geuit. Vervolgens heeft de inspectie mij teruggekoppeld dat zij door de ministerie op haar vingers is getikt en niets meer mag doen op individueel niveau?!
Ook gaf zij aan dat als een kind in een pleeggezin misbruikt cq mishandeld wordt, ook dan kon zij niets doen??  Waar heb je anders de inspectie voor toch!  Toekijken hoe een macht misbruikende stichting die een machtspositie heeft gekregen op staatsniveau en alles vrijelijk met je kind mag doen en laten.. En dan de inspectie die zegt, dat ze niets kan doen?! Bescherming door de staat of mishandeling?   Vul het zelf maar in zou ik zeggen………..

Alsof dit alles niet genoeg was had de zogenaamde directeur, waarvan de naam beginnend met de letters H. F., op de dag dat ik in mijn gelijk was gesteld voor mijn klacht tegen de raadsonderzoeker, opdracht gegeven om een diagnose over mij te laten stellen bij Horizon!  Dit zonder mijn weten…  Ooit zoiets gehoord?  Dat kan alleen bij BJZ FabeltjesLand!

Het Horizon rapport/advies dd. 11 mei 2011 dezelfde dag dat ik in mijn gelijk was gesteld voor mijn klacht tegen RvdK en een brief van de directeur van RvdK had ontvangen waarin hij aangaf dat ‘wij onder de zware maatregelen hadden geleden’ had BJZ samen met Horizon een valse rapport laten maken> Ik moest van mijn gezag afgezet en Khan moest van mij vervreemd>>  Er is dus een (valse) diagnose over mij gesteld zonder dat ik er van af wist en zonder dat ik daar ooit was geweest!!

Verslag BJZ over Horizon advies!

Inmiddels heb ik een klacht bij Tuchtcollege ingediend tegen de verantwoordelijke personen van Horizon!  Hier is te lezen wat de directeur van ‘Horizon’ bij  de Tuchtcollege op 7 januari 2013 verklaarde over het valse (corrupte) verslag wat ze in opdracht van BJZ (zonder mijn weten) hadden gemaakt>>

Verweer Horizon 1 geanon.Verweer Horizon 2 geanon.

Daar de leugens van BJZ op waren hebben zij vorige jaar een nieuwe leugen over ons verzonnen om Khan en mij nog meer te laten lijden en ons nog meer te traumatiseren en vervreemden! De laatste leugens zijn dus, Khan zou bang van mij zijn en hij zou door de vele verhuizingen in de thuissituatie 2 jaar lang moeten rusten bij pleegouders zodat hij gediagnostiseerd kan worden??? De waarheid is pijnlijk genoeg dat Khan in de thuissituatie sinds zijn geboorte maar één keer was verhuisd en sinds zijn (mishandel)  uithuisplaatsing zes keer is overgeplaatst!  Nu anno 19 juni 2014 ben ik op basis van de laatste leugens van de gezinsvoogd van mijn gezag afgezet!   Laatste leugen is; Khan zou ‘hechtingsproblematiek’ hebben en dat zou in de thuissituatie zijn ontstaan(?)   Dat staat in de laatste beschikking van de rechtbank dd. 19 juni 2014. Zonder enige diagnose>  Beschikking 19 juni 2014 'Hechtingsproblematiek'Maar wat stond er nou in de brief van BJZ zelf dd.16 januari 2012.  Lees zelf> er staat in: ‘er is in 2010 in het onderzoek van KSCD psychologe geen ‘hechtingsproblematiek’ bevestigd’! Brf. BJZ 16 jan. 2012 'geen hechtingsprobl'

Moge de machtsmisbruikers net zoveel lijden, voor het leed wat zij sinds 4 jaar mijn kind en mij aandoen..

Hieronder zijn de eerdere en recente media films en krantenberichten te zien:

Persconferentie, Turkse krant 26 maart 2011>

Turkiye gazetesi 26 mart 2011

Protestactie 27 april 2013, Den Haag Malieveld>http://www.youtube.com/watch?v=R-8S9uKMY0A

Protestactie 15 mei 2013 Den Haag voor de deuren van de 2e kamer> http://www.youtube.com/watch?v=_g4FiwiTGe4

Protestactie 31 maart 2013, Rotterdam>

Nora Yorukseven.  Copywrite ® 2013

Voor contact kan men onderstaande formulier invullen. De gegevens zijn niet openbaar!

2 thoughts on “Nora Yorukseven

  1. Pingback: Nora Yorukseven | De 'Hel' die Bureau Jeugdzorg heet!

  2. Pingback: Jacqueline Wouters – 21 december 2014 | Internetarchief-plus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s